PROFIT PARTNER - kieruje swoje usługi do wszystkich Klientów, którzy są zainteresowani oszczędzaniem i optymalizacją kosztów zużycia energii elektrycznej. Zdajemy sobie sprawę, jak ogromny wpływ koszty związane z energią elektryczną mają na działalność i prawidłowe funkcjonowanie zarówno firmy jak i godpodarstwa domowego.

Naszym celem jest przede wszystkim przekonanie potencjalnego mocodawcyo możliwości uzyskania realny korzyści materialnych jakie przyniesie wdrożenie oferowanych przez nas usług i rozwiązań.

Dzięki współpracy z największymi dostawcami energii elektrycznej, posiadamy stosowne możliwości i wiedzę, aby skutecznie obniżać rachunki za energię w sposób nie wymagający ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Zajmujemy się kompleksową realizacją instalacji elektrycznych. Zaufało nam już wielu klientów. Posiadamy bodate doświadczenie oraz zapewniamy fachowe doradztwo i wysoką jakość usług. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, posiadających długoletnie doświadczenie w branży elektrycznej i stosowne uprawnienia SEP. Specjalizujemy się w iprojektowaniu i realizacji nstalacjach dla inwestorów prywatnych (mieszkania, domy jednorodzinne). Wykonujemy instalacje dla firm przemysłowych, handlowych oraz obiektów urzyteczności publicznej. Dzięki doświadczeniu, solidności i uczciwości firma stale się rozwija.

Ściśle współpracujemy z instytucjami finansowymi, pomagając naszym Klientów sfinansować wydatki związane z inwestycjami w infrastrukturę elektryczną.


Usługi i pomiary elektryczne

Oferujemy usługi w zakresie: pomiarów zużycia energii elektrycznej z rejestracją parametrów technicznych na napięciach do 660V i zakresem prądowym do 3kA, pomiarów eksploatacyjnych baterii kondensatorów, modernizacji i konserwacji istniejących układów kompensacji mocy biernej, okresowych i odbiorczych przeglądów instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w tym: pomiary rezystancji izolacji, pomiary rezystancji uziemnień w tym instalacji odgromowych, pomiary impedancji pętli zwarciowej, pomiary wyłączników różnicowo - prądowych, pomiary rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiary elektrostatyki. Wykonujemy kompleksowo instalacje elektryczne niskiego napięcia w domach jednorodzinnych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Dysponujemy odpowiednim sprzętem pomiarowym.


Optymalizacja kosztów energii

Redukcja kosztów energii elektrycznej to przede wszystkim ich optymalizacja Jest to działanie oparte na wynikach audytu energetycznego, którego celem jest wytyczenie kierunku działań i przedstawienie różnych możliwości ograniczenia kosztów. Redukcja kosztów energii elektrycznej jest naszą specjalnością. A z naszych doświadczeń wynika, że często jest to obszar działalności przedsiębiorstwa w którym można bardzo dużo osiągnąć. Oszczędności w zużuciu energii elektrycznej są efektem efektem właściwego nią zarządania. PROFIT PARTNER w tym zakresie oferuje: pełen audyt energetyczny, analizę zużycia energii elektrycznej, analizę układu pomiarowo - rozliczeniowego, instalację układu ciągłego monitoringu zużycia energii elektrycznej, bieżące śledzenia zmian rynku energetycznego, dobór urządzeń energooszczędnych, dobór rozwiązań generujących realne oszczędności, dobór urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej.


Zmiana dostawcy energii elektrycznej

Zmiana dostawcy energii Od 1 lipca 2007 roku, rynek energii elektrycznej w Polsce został zliberalizowany dzięki czemu wszystkie podmioty gospodarcze jak również odbircy indywidualni mają możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Jak się okazuje wysokość opłaty, jaką ponosisz za każdą zużytą kilowatogodzinę waha się od 0,18 PLN/kWh do 0,58 PLN/kWh. Zależy to od grupy taryfowej do której jesteś przypożądkowany, od opłat przesyłowych jak i od samego dostawcy. Szczegółowe pomiary i analiza pobory energii w poszczególnych godzinach doby da odpowiedź na pytanie czy WARTO zmieniać taryfy a może i dostawcę energii. Takie rozwiązanie może przynieść nawet do 20% oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Niewątpliwie jest to działanie nie wymagające inwestowania. Oczywiście fakt, że jest to możliwe nie oznacza, że jest to zadanie proste do wykonania. Niejednokrotnie ze względu na ilość wymogów stawianych przedsiębiorstwu jak i zawiłość procedury przedsiębiorca nie decyduje się na to rozwiązanie. PROFIT PARTNER w tym zakresie oferuje: ocenę sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, analizę obowiązującej umowy z Zakłądem Energetycznym, analizę rozliczeń z Zakładem Energetycznym, optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym nego- cjacje z dotychczasowym dostawca, ocena opłacalności oraz wybór najkorzystniejszego dostawcy energii elektrycznej, dobór odpowiednich taryf, pośrednictwo lub pomoc w załetwianiu wszelkich formalności, podpisywaniu umów i określaniu warunków dostaw energii.


Zmiana dostawcy gazu

Rynek gazu w Polsce już od wielu lat przechodzi powolne, lecz efektywne dla klientów zmiany. Sprzedawca gazu już nie jest wyłącznie monopolistą posiadającym wyłączność na rynku (jak było dawniej) – konkurencyjność oferty i jej różnorodność umożliwia klientom wybór najkorzystniejszej oferty. Nasz partner biznesowy jako duży i renomowany sprzedawca gazu może zaproponować konkurencyjną ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań i potrzeb firmy. Działa na polskim rynku od 2001 roku i może poszczycić się dużym zaufaniem klientów. Posiada własne dystrybucyjne sieci gazowe, dlatego jeste w stanie dostarczyć gaz bezpośrednio do odbiorców. Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, jak małych i średnich firm z całej Polski. System dystrybucji obejmuje region Mazowsza i Śląska oraz województwa: wielkopolskie, opolskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz łódzkie.


Usługi finansowe

Profit Partner Comress Shield

W każdym przypadku wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych wiąże się z inwestycją. Wielkość inwestycji uzależniona jest od wdrażanych rozwiązań.

Jako partner biznesowy oferujemy w tym obszarze: sfinansowanie inwestycji przy pomocy preferencyjnego kredytu, sfinansowanie inwestycji przy pomocy leasingu, pozyskania dotacji unijnych na inwestycje, przygotowanie koncepcji biznes plan, przygotowanie wniosku, nadzór nad realizacą projektu, rozliczenie dotacji. Staramy się, aby oferowane przez nas rozwiązania finansujące energooszczędność nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla budżetu przdsiębiorstwa. Dzięki długoletniej współpracy z instytucjami finansowymi, nasze rozwiązania wpisują się w preferencyjne kredyty i uproszczone procedury leasingowe. W znakomitej większości przypadków spłacana rata kredytu lub leasingu zawiera się w kwocie oszczędności wygenerowanych na rachunku za energię elektryczną. Warto przypomnieć, że w przypadku zastosowania Power Optimizera gwarantujemy w umowie oszczędności na minimalnym poziomie 10%.