Power Optimizer - jest ostatnim wdrożonym do produkcji patentem Nicola Tesli

W 1905 roku, genialny wynalazca Nikola Tesla zauważył i opatentował wpływ światła ( promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni ) na przewodność metalu. Od tego czasu do końca dwudziestego wieku nikt nie zajmował się praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska.

Dopiero 2005 roku, profesor Michael Kwon, opatentował sposób na techniczną realizację urządzania zwiększającego przewodność elektryczną metali wykorzystującą teorię zbalansowanych fal (balance wave theory). Teoria ta jest efektem ponad dwudziestu lat badań i doświadczeń.

Power Optimizer - to urządzenie elektroniczne, podłączane równolegle do usprawnianego odbiornika lub grupy odbiorników.

Power Optimizer- w odróżnieniu od dotychczas znanych rozwiązań powoduje:

 • obniżenie strat energii elektrycznej w instalacji poprawienie sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie: mechaniczną, cieplną, świetlną.
System oszczędzania energii elektrycznej Power Optimizer:

 • nie reguluje mocy odbiorników w zależności od obciążenia,
 • nie kompensuje przesunięcia fazowego pomiędzy prądem i napięciem,
 • nie zmniejsza mocy urządzeń jak to czynią niektóre inne rozwiązania stosowane np. w oświetleniu.
Jeżeli, płacisz wysokie rachunki za energię! szczególnie za:

energię czynną, energię bierną, współczynnik mocy, lub przekraczasz przydział mocy, często musisz naprawiać lub wymieniać silniki elektryczne i ich osprzęt, miewasz problemy z działaniem układów automatyki, często występują awarie sprzętu elektronicznego.

Próbowałeś już różnych sposobów na obniżenie swoich rachunków za energię?

skompensowałeś moc bierną, zastosowałeś falowniki, wprowadziłeś układy sterujące, wymieniłeś silniki i urządzenia na energooszczędne, wprowadziłeś zmiany organizacyjne.

Zadajesz sobie pytanie: co jeszcze możesz zrobić aby płacić mniej?

Zastosuj POWER OPTIMIZER!

Możesz jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii i obniżyć swoje rachunki o dodatkowe od 8% do 30% miesięcznie. Power Optimizer - urządzenie elektroniczne podłączane równolegle do usprawnianego obwodu i obciążenia.

Dzięki uzyskanym oszczędnościom inwestycja w Power Optimizer zwróci Ci się maksymalnie w 24 miesiące.


Power Optimizer - podstawowa informacje dla finansisty i właściciela

Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną w swojej firmie?

Możesz np:

 • zmienić taryfę lub zmienić dostawcę energii - zyskasz do 10%
 • zmodernizować sieć i odbiorniki - zyskasz do 20%
 • zrobić audyt energetyczny i racjonalizować zużycie energii - zyskasz do 20%
Jeżeli już to wszystko zrobiłeś to:

zastosuj Power Optimizer zyskasz jeszcze nawet do 30%

Power Optimizer to urządzenie, które pozwala Ci uzyskać mniejsza energochłonność produkcji nawet do 30%.

Inwestycja zwróci się w okresie od 24 miesięcy, w zależności od ilości godzin pracy usprawnionego odbiornika lub zespołu odbiorników.

Co musisz wiedzieć do dyskusji z „technicznymi”?

To nie jest kondensator, kompensacja mocy biernej, którą stosujesz dla wygody dostawcy energii elektrycznej, a Ty tylko nie płacisz kar nie do końca jest oszczędnością.

Power Optimizer zmniejsza ilość energii potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości produktu. Działa z każdym rodzajem odbiornika zarówno indukcyjnym, rezystancyjnym jak i mieszanymi. Czyli oszczędzasz wszędzie tam gdzie masz silniki elektryczne ale i elementy grzewcze oraz oświetlenie.

Znacząco pomoże Ci obniżyć koszty:
 • powietrza przemysłowego,
 • chłodzenia,
 • transportu cieczy,
 • klimatyzacji, nawiewów i wentylacji,
 • pieców indukcyjnych i oporowych,
 • oraz wszystkich innych odbiorów elektrycznych.
Jak sfinansować zakup?

Power Optimizer - można kupić za gotówkę, sfinansować leasingiem lub wynająć. Urządzenie wpisuje się w programy unijne dedykowane ochronie środowiska i innowacyjnej gospodarce.

Power Optimizer jest również objęty preferencyjnymi kredytami oferowanymi przezNFOŚ, Bank Ochrony Środowiska i Deutsche Bank Polska S.A.

Wpisuje się również jako urządzenie nadające się do dofinansowania środkami z UE.


Power Optimizer - podstawowe informacje dla elektryka.

Power Optimizer - jest ostatnim zrealizowanym patentem genialnego wynalazcy Mikola Tesli, który na początku dwudziestego wieku zauważył i opatentował wpływ promieniowania bliskiego podczerwieni na przewodność metalu.

Power Optimizer® wpływa na:
 • energochłonność odbiornika,
 • poprawę jakości zasilania,
 • zmniejszenie awaryjności odbiornika,
 • wydłużenie czasu eksploatacji.

Oznacza to, że zajmujemy się zmniejszeniem wszelkich strat energii elektrycznej w obwodzie i odbiorniku.

Wychodząc z założenia, że sprawność całego układu jest określana jako stosunek energii pobranej z sieci (wielkość rachunku) do wykonanej pracy przez odbiornik. W uproszczeniu przyjmujemy że ilość wykonanej pracy przez odbiornik da się opisać zależnością:

W= U * I * cos(φ) * η * t

To uzyskiwane przez nas oszczędności są efektem oddziaływania przez nasze urządzenie na każdy ze składników tej zależności.

Dostępne są trzy podstawowe typy Power Optimizera. W zależności od charakteru obciążenia rozróżniamy:

 • Indukcyjny
 • Rezystancyjny
 • Oświetleniowy

Jak oszczędzamy energię?

Minimalizujemy straty na ciepło Joela w instalacji i odbiornikach, poprzez:

 • zmiejszenie wielkości prądów,
 • zwiększenie konduktancji przewodników,
 • zmniejszenie zawartości harmonicznych „filtrujemy” przepięcia oraz szumy,
 • zwiększenie sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie (cieplną, świetlną i mechaniczną).

Nie zmniejszamy ilości pracy wykonywanej przez obciążenie.

Posiadamy technologię, która pozwala oddziaływać na ogólnie znane od lat zależności fizyki ciała stałego.

Wykorzystujemy znane z:

 • materiałoznawstwa - zależności pomiędzy gęstością, wytrzymałością i kruchością metalu a jego przewodnością elektryczną, cieplną i przenikalnością magnetyczną;
 • fizyki - zależności pomiędzy średnią drogą swobody elektronu a konduktywnością przewodnika oraz efektów związanych z rozproszeniem fotonów z elektronami.

Power Optimizer® swoim oddziaływaniem na przepływ prądu (elektronów) powoduje zmniejszenie:

 • start na ciepło wydzielane na opornościach czynnych obwodu,
 • strat na moc pozorną i bierną,
 • strat wynikających z jakości zasilania ( THD, szumy, zaniki, ...),
 • strat związanych z sprawnością przemiany energii.

W konsekwencji mniejsze straty energii prowadzą do zmniejszenia poboru energii ze źródła zasilania. Bez względu na to czy obciążenie zużywa energię kinetyczną, energię cieplną lub świetlną uzyskujemy realne oszczędności energii.


Proponujemy: