NANOTECHNOLOGIA


ISOKOR

Unikalny, skuteczny system czyszczenia i ochrony oparty na nanotechnologi ISOKOR. Niewidoczna i nanostatyczna warstwa ochronna ISOKOR bardzo mocno przylega do chronionej powierzchni. Tak zabezpieczona powierzchnia izoluje wodę, olej, a także inne płyny, pozostając przy tym czystą bez pleśni oraz mchów. Pozostaje jak nowa znacząco obniżając nakłady związane z utrzymaniem jej czystości. Silny wypierający wodę „efekt lotosu” powoduje samooczyszczanie się chronionego materiału. Wiązania chemiczne substancji ISOKOR z zabezpieczaną powierzchnią są tak solidne, że pogoda ani inne niekorzystne wpływy środowiska nie naruszają jej stabilności (wiązania chemiczne są odporne na sól drogową, kwasy, zasady i rozpuszczalniki). Warstwa ochronna gwarantuje, że zabezpieczona powierzchnia nadal ”oddycha”.


COMPRESS SHIELD

Produkowany w USA preparat Compress Shield®, oparty na nanotechnologii płyn, stosuje się we wszelkiego rodzaju systemach chłodniczych. Po zastosowaniu poprawia ich sprawność mechaniczną i termodynamiczną. W zależności od konstrukcji urządzenia, stosowany jest jako dodatek do oleju lub do czynnika chłodniczego. Compress Shield® nie jest detergentem ani rozpuszczalnikiem, nie miesza się i nie powoduje zmian chemicznych w czynniku chłodzącego ani w oleju. Są one tylko wykorzystywane jako środek do jego transportu w celu rozprowadzenia w układzie.