Compress Shield

Produkowany w USA preparat Compress Shield®, oparty na nanotechnologii płyn, stosuje się we wszelkiego rodzaju systemach chłodniczych. Po zastosowaniu poprawia ich sprawność mechaniczną i termodynamiczną. W zależności od konstrukcji urządzenia, stosowany jest jako dodatek do oleju lub do czynnika chłodniczego. Compress Shield® nie jest detergentem ani rozpuszczalnikiem, nie miesza się i nie powoduje zmian chemicznych w czynniku chłodzącego ani w oleju. Są one tylko wykorzystywane jako środek do jego transportu w celu rozprowadzenia w układzie.

Uzyskane efekty to oszczędność energii elektrycznej od 10% do nawet 30%, wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń o ok. 20% i obniżenie poziomu hałasu i temperatury pracy kompresorów.

Okres zwrotu inwestycji następuje już po 6 – 12 miesiącach po aplikacji i zależny jest od cyklów pracy urządzenia chłodniczego. Najlepsze efekty osiągane są w urządzeniach starszych mających więcej niż 2 – 3 lata pracy.

Efekty poprawy sprawności termodynamicznej.

W systemach chłodniczych olej ze sprężarki przedostaje się do czynnika chłodzącego, jest to zjawisko niepożądane. Z upływem czasu na wewnętrznych ściankach rurociągów powstaje warstwa osadu olejowego. Powoduje ona niekorzystne zjawiska takie jak pogorszenie wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodzącym a otoczeniem dochodzące do 30% oraz pogorszenie przepływu środka chłodzącego.

Po aplikacji Compress Shield®, aktywne nanocząsteczki, mające pokrewieństwo z metalami, na zasadzie przyciągania się różnoimiennych ładunków osadzają się na wewnętrznej powierzchni rur. Tworzą nano warstwę usuwając osad olejowy. Powstała warstwa nie dopuszcza do powstawania nowego osadu olejowego. Poprawione jest przewodnictwo cieplne i zmniejszone opory przepływu środka chłodzącego. W rezultacie, do osiągnięcia tego samego efektu chłodniczego, urządzenie zużywa mniej energii elektrycznej. Aplikacja jest permanentna i nie wymaga powtarzania.

Efekty poprawy sprawności mechanicznej.

Preparat Compress Shield® działa jak dodatek uszlachetniającym do olejów. Po aplikacji, poprawia własności smarne oleju, na współpracujących ze sobą powierzchniach tworzy się warstwa ochronna. Dzięki nanotechnologii następuje częściowa odbudowa zużytych powierzchni (efekt rewitalizacji). Opory tarcia współpracujących powierzchni metalowych zostają znacznie zmniejszone. Wieloletnie doświadczenia pokazują że zastosowanie preparatu Compress Shield® wydłuża żywotność urządzeń mechanicznych nawet o 20% dając oszczędności kosztów na przeglądach okresowych i częściach zamiennych. Obniżony jest również o ok. 2 – 3 dB poziom hałasu wytwarzanego przez kompresory oraz temperatura ich pracy.

20 min po zaaplikowaniu tego środka, przyrządy pomiarowe wskazały mniejsze prądy pracy a urządzenie pracowało cały czas na tych samych parametrach.

Zygmund - Kierownik Utrzymania Ruchu

Aplikacje wykonane w Polsce przez Profit Partner i naszych partnerów potwierdzają wszystkie w/w efekty. W wielu przypadkach zastosowanie Compress Shield® pozwoliło na uniknięcie kosztownych napraw, demontażu urządzeń i przestojów w pracy.

Zdało też egzamin w przypadkach niewydolności urządzeń chłodniczych i przy zbyt małym przydziale mocy dzięki znacznym oszczędnością energii elektrycznej. Wyniki stosowania Compress Shield® są naprawdę zaskakujące, w przypadku małych układów widoczne już po kilkudziesięciu minutach.

Nie zanotowaliśmy w Polsce ani jednej awarii urządzenia w którym był zastosowany.

Video