ISOKOR ANTIGRAFFITI

Wandalizm w postaci niechcianego graffiti stanowi znaczący estetyczny i techniczny problem dla właścicieli i służb odpowiedzialnych za utrzymanie i konserwacje obiektów oraz dla użytkowników przestrzeni publicznej. Obecnie graffiti pojawia się na ścianach budynków, ekranach akustycznych i innych elementach infrastruktury miejskiej, taboru transporotowego itp. Grafficiarze niszczą nawet zabytkowe kamienice. W skali kraju wskaźnik zagrożenia niechcianym graffiti to 182,2 aktów zniszczenia na 100 tys. mieszkańców.

ISOKOR ANTIGRAFFITI to gotowy do użycia preparat przeznaczony do ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti oraz tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów. Zastosowana metoda traconej powłoki (tzw. warstwa ofiarna) ulega częściowemu usunięciu wraz z farbą, którą wykonano napisy i rysunki.

Powstała po nałożeniu powłoka impregnacyjna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego, cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych oraz tynków. Pokryta ISOKOREM ściana zniechęca również „grafficiarzy" do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka).

Dodatkową zaletą naszego środka jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne.

ISOKOR ANTIGRAFFITI to bardzo skuteczny ś́rodek do zabezpieczenia powierzchni mineralnych takich jak kamień naturalny i sztuczny (wapień, piaskowiec, beton), tynki, cegły.

Prostota nakładania naszego środka, wysoka wydajność i atrakcyjna cena powoduje, że nasze rozwiązanie jest jednym z najatrakcyjniejszych a zarazem najskuteczniejszych preparatów dostępnych na rynku.

Video

Film pokazuje zarówno skuteczność działania środka czyszczącego ISOKOR Cleaner jak i prostotę nakładania ISOKOR ANTIGRAFFITI.